Kreativ markedsføring i sør
Div. reklamer

Nyheter:

Jun 10, 2015

Her er det stort sett så mye på gang at vi helt glemmer å oppdatere våre egne nettsider, Note to self :-)

Apr 23, 2012

Vi har nå flyttet fra våre kontorer i Bryggegata.

Nå finner du oss på Spiggeren på Malmø.

Mar 1, 2012

Våren har så smått begynt å titte inn i lokalet, og arbeidet med de store katalogene er i boks.

Side 1 av 6   >  >>

Reklame

Kunsten å bli lagt merke til
- på riktig måte

Hva er egentlig reklame?
"Reklame kommer fra det latinske ordet reclamare, som betyr å rope høyt." (fra wikipedia)

En definisjon som blir brukt på reklame er:  "Et budskap med en identifiserbar sender, på en betalt plass i et massemedium, som har som formål å oppnå en økonomisk transaksjon."

Reklame kan være direkte salgsutløsende, eller brukt som et middel for å bygge opp under din merkevare over lengre tid. Hva er god reklame? Hvordan reklamerer kunden på best mulig måte, i hvilke medier og til hvilket budsjett?

DigiDesign AS - Sandskargt. 6, 4515 Mandal | Telefon: 40 23 80 98 | E-post: post@digidesign.no