Kreativ markedsføring i sør
Div. reklamer

Nyheter:

Mar 1, 2012

Nå finner du oss også på Facebook.

Dec 22, 2010

2010 nærmer seg slutten og et nytt år med spennende utfordringer står på vent.

Oct 15, 2010

Et kjempeprosjekt er i disse dager klare til trykk. De to første bindene om Halse og Harkmark er snart klare for levering.

<<  <   Side 2 av 6   >  >>

Reklame

Kunsten å bli lagt merke til
- på riktig måte

Hva er egentlig reklame?
"Reklame kommer fra det latinske ordet reclamare, som betyr å rope høyt." (fra wikipedia)

En definisjon som blir brukt på reklame er:  "Et budskap med en identifiserbar sender, på en betalt plass i et massemedium, som har som formål å oppnå en økonomisk transaksjon."

Reklame kan være direkte salgsutløsende, eller brukt som et middel for å bygge opp under din merkevare over lengre tid. Hva er god reklame? Hvordan reklamerer kunden på best mulig måte, i hvilke medier og til hvilket budsjett?

DigiDesign AS - Sandskargt. 6, 4515 Mandal | Telefon: 40 23 80 98 | E-post: post@digidesign.no