Kreativ markedsføring i sør

Mandal Castings på nett!

Nov 12, 2009

Vi har levert nye nettsider til Mandal Castings som nå er lagt ut på nett.

I samarbeid med Fotofabrikken as har vi hatt en totalrenovering på nettsidene
til Mandal Castings. Fotofabrikken har tatt bildene, og vi har laget design
og programmering av sidene som du kan sjekke på
www.mandalcastings.no

DigiDesign AS - Sandskargt. 6, 4515 Mandal | Telefon: 40 23 80 98 | E-post: post@digidesign.no