Kreativ markedsføring i sør

Vi har flyttet

Oct 22, 2009

Digidesign har har flyttet! Våre kontorer er nå midt i Mandal sentrum, på Giert Karis plass.

Vi vokste ut av de gamle kontorene på Malmø, og i sammenheng med at Lindesnes avis kjøper seg inn i firmaet, valgte vi å flytte over elva og inn i sentrum. Vi er nå å finne i Bryggegata 36, i 2.etg over Estetique.

DigiDesign AS - Sandskargt. 6, 4515 Mandal | Telefon: 40 23 80 98 | E-post: post@digidesign.no