Kreativ markedsføring i sør

HALSE OG HARKMARK bind 1 og 2

Oct 15, 2010

Et kjempeprosjekt er i disse dager klare til trykk. De to første bindene om Halse og Harkmark er snart klare for levering.

Her snakker vi om to bind på over 1000 sider til sammen. Et massivt arbeid er lagt ned i arbeidet av forfatter Dag Hundstad og Knut Lindseth i bilderedaksjonen. Digidesign as startet på prosjektet tilbake i 2008, og har hatt ansvaret for den totale produskjon fra sats, repro og trykk.

 

Mer info om bøkene:
Det første bindet i verket Halse og Harkmark – bosetning og befolkning, tar for seg slekts- og eiendomsforhold på samtlige av de tidligere 82 matrikkelgårdene i det tidligere herredet (nå i Mandal kommune). Gjennom skriftlige kilder, tradisjonsopplysninger, kartmateriale og gamle og nye illustrasjoner fortelles historien om menneskene som har bodd i Halse og Harkmark fra 1600-tallet og frem til i dag. Bøkene inneholder fyldige gårdshistorier og et vell av slektsopplysninger, og de vil være av interesse for alle som har tilknytning til området.

Det første bindet omfatter første del av Harkmark sogn (gårdsnummer 1–8).
SKEIE, HARKMARK, ORMESTRENG, RØYSELAND, LIAN, KJØRVEDAL, VESTRE EID og FUGLEVIK

Det er andre bindet i verket fortsetter der bind en slutter og omfatter andre del av Harkmark sogn (gårdsnummer 9–17).
LAUNES, DAL, ÅS, RØRVIK, FRYDENES, DOSTAD, OSNES, KVISTEDAL og EIGEBREKK

Bøkene vil bli klare for salg i begynnelsen av november.

Vi takker Mandal Kommune for oppdraget.

Bestill ditt eksemplar på Mandal Kommune.

DigiDesign AS - Sandskargt. 6, 4515 Mandal | Telefon: 40 23 80 98 | E-post: post@digidesign.no